Sveučilište u Ljubljani

Sveučilište u Ljubljani najveće je u Sloveniji sa sjedištem u glavnom gradu države. Osnovano 1919. godine, najstarija je obrazovna i istraživačka institucija u Sloveniji. Također pripada najvećim sveučilištima u Europi – na njemu se školuje više od 40.000 studenata, a zapošljava više od 5.600 profesora, istraživača i drugog osoblja. Najpopularniji na ovom sveučilištu su programi s područja društvenih, prirodnih i tehničkih znanosti.

Photo: MedCruiseGuide.com on VisualHunt.com / CC BY

Sveučilište u Ljubljani (Univerza v Ljubljani) 

Prema ljestvicama ocjenjivanja ARWU (Šangaj), TIMES i WEBOMETRICS, Sveučilište u Ljubljani nalazi se među 500 najboljih sveučilišta na svijetu i član je brojnih europskih udruga s područja obrazovanja.

Međunarodna suradnja

Ljubljansko sveučilište surađuje s najprestižnijim sveučilištima u Europi. Profesori, istraživači i studenti aktivno su uključeni u zajedničke obrazovne i istraživačke projekte, kojima je cilj jačanje internacionalizacije sveučilišta uključujući i veću integraciju u međunarodnim istraživačkim projektima kao i povećanje broja inozemnih profesora i studenata, ali i povećanje studentske razmjene.

Sveučilište u Ljubljani surađuje s više od 30 visokoškolskih institucija iz jugoistočne Europe i s više od 100 inozemnih sveučilišta (u Europi, Australiji, Brazilu, Indiji, Japanu, Južnoj Africi, Južnoj Koreji, Kanadi, Kazahstanu, Kolumbiji, Kini, Meksiku, Rusiji, Tajvanu, Turskoj, Urugvaju i SAD-u). Studenti i profesori aktivno su uključeni u programe Erasmus razmjene, Erasmus Mundus i CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije). Više od 1100 studenata ljubljanskog sveučilišta obavljalo je praksu u inozemstvu, a više od 1.400 inozemnih studenata stažiralo je na Sveučilištu u Ljubljani. Većina studenata koji stažiraju u Ljubljani došlo je preko programa Erasmus+ i CEEPUS, kao i putem bilateralnih sporazuma ili individualnih dogovora.

Sveučilište u Ljubljani sudjeluje u više od 400 europskih i 100 međunarodnih projekata, 150 istraživačkih programa i više od 210 projekata od temeljne važnosti. Ljubljansko je sveučilište 2015. godine upisalo 10.200 studenata iz Slovenije i inozemstva.

Sveučilište aktivno sudjeluje u međunarodnim organizacijama kao što su Utrechtska mreža, koja je tijesno povezana sa sveučilišnom udrugom MAUI (SAD) i sveučilišnom organizacijom AEN (Austrija). Sveučilište je također aktivni član udruženja UNITZ (udruženje prijestolničkih sveučilišta).

Od 2003. godine Sveučilište u Ljubljani je punopravni član EUA (unija europskih sveučilišta), gdje aktivno razmatra pitanja vezana za sustav visokog obrazovanja i istraživačku politiku. Iste godine se Sveučilište u Ljubljani pridružilo i udruzi EUCEN koja razmatra pitanja vezana za doživotno obrazovanje. Osim toga, sveučilište je član regionalnog foruma CEI (Srednjoeuropska inicijativa).

Poznati studenti

Na Sveučilištu u Ljubljani studirale su brojne važne osobe vezane za društveno-politički život Slovenije kao što su: aktualni slovenski predsjednik Borut Pahor, bivši predsjednici Danilo Turk i Milan Kučan, Alojz Peterle i Jože Pučnik, pjesnici Tomaš Šalamun i Franz Balantić, pisci Edvard Kocbek, Vladimir Bartol, Feri Lainšček i Alojz Rebula te supruga trenutnog predsjednika SAD-a Melanija Trump.

Sveučilište u Ljubljani ima 23 fakulteta, 3 akademije i 3 asocijacije.

Konzultacije specijalista

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

Prijavite se
na studije
u Slovačkoj!

Politika zaštite osobnih podataka

×

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х
[contact-form-7 404 "Not Found"]
X

Dobijte besplatne konsultacije


Pravila o privatnosti

х