Hvala Novi Sade!

2TM se je i ove godine predstavio na sajmu obrazovanja »Putokazi«, koji se održao 4. i 5. ožujka 2020. u Novom Sadu u Srbiji. Na ovom međunarodnom sajmu, koji okuplja oko 500 domaćih i stranih obrazovnih ustanova, budući studenti su dobili „smjernice“ za izbor svog profesionalnog puta.

Photo: © 2TM d.o.o.

Tim 2TM-a je tijekom puta posjetio i razne srednje škole i imao nekoliko prezentacija.

Predstavnici 2TM-a informirali su zainteresirane srednjoškolce i njihove roditelje o načinu studiranja u Sloveniji i prednostima stjecanja međunarodno priznate diplome europske kvalitete. Saznali su sve o izboru studijskih programa na slovenskim sveučilištima, rokovima za upis, dokumentima potrebnim za prijavu i uvjetima za upis na pojedine programe. Također su odgovarali i na pitanja o studentskom životu u Sloveniji (boravak, učenje slovenskog jezika, prednosti studiranja u Sloveniji, plaćanje ispita, troškovi, studentski rad).

Buduće studente najviše zanimaju sledeći programi: engleski, prevođenje, turizam, IT, menadžment, elektrotehnika, kemija, psihologija, marketing, pedagogija, ekonomija, strojarstvo, društvene znanosti, fizioterapija, dizajn, geologija, fizika, matematika.

Hvala svima koji ste nas posjetili u Novom Sadu!