Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu u Mariboru poziva na prezentaciju projekta „Kreativnim putem do praktičnog znanja“

U ponedjeljak, 18. studenog 2019. godine, u 10:00 sati u dvorani J1-420 na Fakultetu za građevinarstvo, promet i arhitekturu u Mariboru, održat će se prezentacija ciljeva i sadržaja projekta „Kreativnim putem do praktičnog znanja”.

Studenti građevinarstva, smjer Ekonomski inženjering – Građevinarstvo, Arhitektura, pozvani su na sudjelovanje u projektu.

Više: asist. Dr. Zoran Pučko zoran.pucko@um.si.

Izvor: fgpa.um.si